kapcsolat

Szerződéskötés

Posted in E-Ügyfélszolgálat

Szerződéskötés
 
Új előfizetői szerződés megkötése személyes szerződéskötés útján lehetséges.
 
Kérjük, hogy az Egyedi Előfizetői Szerződést és az Adatlapot – Dokumentumtárban megtalálhatóak -  2-2 eredeti példányban, központi irodánkba (Asia Center), vagy kihelyezett ügyfélszolgálatunkra (Kondorosi Lakópark) személyesen, vagy meghatalmazottja útján eljuttatni szíveskedjen.
 
Meghatalmazás kizárólag írásban, 2 tanú által aláírtan érvényes.
 
Egyéni Előfizetői Szerződés megkötésekor a Szolgáltató az Adatlapon feltüntetett adatokat a megfelelő igazoló dokumentumokba való betekintés útján ellenőrzi (személy- és lakcím azonosító okmányok). Tulajdonosi státusz esetén az ingatlan jogszerű használatát igazoló dokumentum (adás-vételi szerződés), bérlői státusz esetén bérleti szerződés bemutatása szükséges.
 
Bérlői státusz esetén, az Adatlapon található Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltése szükséges a Tulajdonos által. A nyilatkozatot kiválthatja olyan bérleti szerződés, amelyben a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy a bérlő az ingatlanban szerződést köthet távközlési szolgáltatásra az Amtel Kft.-vel, illetve olyan írásos hozzájáruló dokumentum, amely bizonyíthatóan a lakás tulajdonosától érkezik.
 
Üzleti Előfizetői Szerződés megkötéséhez a fentieken túl szükséges céges bélyegző, illetve 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány bemutatása. Az Adatlapon kötelező a cég bankszámlaszámának feltüntetése is.
 
Meglévő előfizetői szerződés e-mail, telefon, vagy fax útján is módosítható. Amennyiben a módosítást kérő egyértelműen azonosítható az Előfizetővel, személyes ügyintézés a szerződésmódosításhoz nem szükséges. Szolgáltatás lemondása kizárólag írásos formában lehetséges.

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK

INTERNET
TELEFON
TELEVÍZIÓ