kapcsolat
100% kedvezmény az első hónapban 4.400,- 6.000,-
csomagban 1 év
hűségidővel
csak internet 1 év
hűségidővel
hűségidő nélkül

vip internetInternet VIP

 

  • 150/30 Mb/s sávszélesség (20/2 Mb/s garantált)
  • Hűségidős díjcsomaghoz WIFI router 100 Mb/s díjcsomag esetén 1.524,- Ft. havidíjért
  • Fix, publikus IP cím rendelhető 2.800,- Ft/hó előfizetésenként
  • CSOMAGBAN OLCSÓBB! Már két szolgáltatás együttes határozott idejű rendelése esetén minimalizálhatja havidíjait a teljes futamidőre, az első hónapban további 100% havidíj kedvezménnyel.

 

 

További információk

Minden határozott idejű díjcsomaghoz igényelhető Wifi router, 100 Mb/s alatti letöltési sebességű internet esetén 990,- Ft/hó, 100 Mb/s feletti letöltési sebességű internet esetén 1.524,- Ft/hó havidíjért. A 12 hónapos határozott idő lejártával a router az előfizető tulajdonába kerül. Fix, publikus IP cím minden díjcsomaghoz 2 800,- Ft/ hó, előfizetésenként 1 db kérhető. Minden a díjtáblázatban feltüntetett ár és díj bruttó díj, a 5% ÁFA-t tartalmazza! Minden más, a szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatás és/ vagy eszköz ÁFA tartalma 27%! Az akciós havidíjak a hűségidő alatt garantáltak, hatósági szabályozás kivételével. A hűségidő lejártával a szerződésre a határozatlan idejű szerződés feltételei vonatkoznak. Határozatlan idejű előfizetői szerződés mellett a szolgáltatás listaáron vehető igénybe. Akciós ajánlat, érvényes az Amtel Kft. szolgáltatási területein, egyéni előfizetők részére, 2019. május 15-től visszavonásig. A 1809 jelű árlista szerinti ajánlat értékesítése 2019. május 14-én megszűnt. Lezárt díjcsomagokra új határozott idő nem kérhető! Határozott idő vállalása esetén kedvezményes havidíjakkal érhető el az internet szolgáltatás, továbbá, az első hónapban 50% havidíj kedvezményt biztosítunk a választott alap szolgáltatások, havidíjából.

Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő egyszeri és eseti díjaknettó

bruttó

Belépési díj (a szolgáltatáshoz való csatlakozás díja)

Aszimmetrikus egyéni

11 811 Ft

15 000 Ft

Aszimmetrikus üzleti

24 606 Ft

31 250 Ft

Bérelt vonali

egyedi felmérés alapján

Áthelyezés a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül

Aszimmetrikus

1 969 Ft

2 500 Ft

Bérelt vonali

177 165 Ft

225 000 Ft

Szüneteltetés évente 1x, min. 1, max. 6 hónap

havidíj

787 Ft

1 000 Ft

visszakapcsolási díj

1 969 Ft

2 500 Ft

2. fizetési felszólítás tértivevényes postai levél kézbesítésének egyszeri postai díja

433 Ft

550 Ft

Visszakapcsolás a Szolgáltató általi korlátozást, felfüggesztést követően

2 953 Ft

3 750 Ft

Átírás

örökösre

0 Ft

0 Ft

egyéb esetben

1 969 Ft

2 500 Ft

Díjcsomag módosítás határozatlan idejű szerződés esetén

évente 1x

0 Ft

0 Ft

magasabb havidíjú díjcsomagra

0 Ft

0 Ft

egyéb esetben

1 969 Ft

2 500 Ft

Díjcsomag módosítás határozott idejű és hűségidős szerződés esetén

magasabb havidíjú díjcsomagra

0 Ft

0 Ft

alacsonyabb havidíjú díjcsomagra

az igénybevett kedvezmények összege

Kiszállás ügyfél kérésére vagy nem valós hibára, 72 órán belül

2 461 Ft

3 125 Ft

Expressz kiszállás a fenti esetekben, 24 órán belül

3 937 Ft

5 000 Ft

Szolgáltató által biztosított eszköz behangolása, programozása

első alkalommal

0 Ft

0 Ft

minden további alkalom

2 461 Ft

3 125 Ft

Előfizető végberendezésének behangolása, programozása minden alkalommal

3 937 Ft

5 000 Ft

Elállási díj2 953 Ft

3 750 Ft

Technikusi óradíj4 000 Ft

5 080 Ft

Plusz vételi hely kialakítása

egyedi felmérés alapján

Hálózatfejlesztési hozzájárulás

egyedi felmérés alapján

Szolgáltató által biztosított telefon/ kaputelefon készülék

3 150 Ft

4 000 Ft

Szolgáltató által biztosított modem/ NT

14 764 Ft

18 750 Ft

Az előfizetői szolgáltatások vállalt egyedi minőségi célértékei

Megnevezés

Meghatározás

Mérési módszer

ÁSZF hivatkozás

Célérték

Új hozzáférés létesítési idő

A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének, és a szolgáltatás megkezdésének, az előfizetői szerződés létrejöttétől számított megvalósítási ideje, a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ban teljesítendő határideje napokban kifejezve.

$1va mutató az érvényes megrendelés időpontja és a megvalósult létesítés időpontja között eltelt időtartam alapján kerül meghatározásra

$1vaz alapadatokat az ügyfél-nyilvántartási rendszer szolgáltatja

2.1.2.

≤15 nap

Minőségi panasz hibaelhárítási ideje

A hibajelentés alapján lefolytatott hiba elhárításnak a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje órában kifejezve.

Kivételek: az előfizetői végberendezés hibája/ ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ, és ez - a hozzáférés a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt - nem lehetséges a megkívánt időben/ ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását

$1va mutató a hibafelvétel és a szolgáltatás megfelelő minőségű ismételt rendelkezésre állásáig eltelt időtartam alapján kerül meghatározásra

$1vaz alapadatokat az ügyfél-nyilvántartási rendszer szolgáltatja

6.1.1.

≤72 óra

Díjreklamáció kivizsgálásának határideje

A bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80 %-ában teljesítendő határideje napokban kifejezve.

$1–       a mutató a díjreklamáció beérkezésének időpontja és elintézésének időpontja között eltelt időtartam alapján kerül meghatározásra

$1–       az alapadatokat az ügyfél-nyilvántartási rendszer szolgáltatja

6.2.4

≤30 nap

Éves szintű rendelkezésre állás

A Szolgáltatás időbeli rendelkezésre állása éves szinten, százalékban kifejezve. Az igénybe vehetőség tényleges időtartama az az időszak, amikor az Előfizetők a Szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kiesését az egyes Előfizetők érzékelték-e.

$1–       a mutató a szolgáltatás kiesés regisztrálása és a helyreállítás között eltelt összes idő alapján kerül meghatározásra

$1–       az alapadatokat az ügyfél-nyilvántartási rendszer szolgáltatja95 %

Ügyfélszolgálati ügyintéző munkanapokon 60 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya

A szolgáltató ÁSZF-ben közzétett telefonos ügyfélszolgálati telefonszám(ok)ra érkezett és az ügyintéző által 60 másodpercen belüli bejelentkezéssel fogadott hívások havi átlagos aránya az összes beérkezett híváshoz képest, százalékban kifejezve.$1–       a mutató teszthívások segítségével, a híváshoz szükséges információ elküldése és a kezelő, hibafelvevő személyes bejelentkezése között eltelt időtartam alapján kerül meghatározásra

$1–       az alapadatokat a szolgáltató IVR rendszere szolgáltatja

6.1.2.

70 %

A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés

Az az időtartam, amely alatt a szolgáltatási terület egészét illetően az előfizetők számára váratlan kiesés miatt a szolgáltatás nem volt igénybe vehető

$1–      a mutató a szolgáltató szolgáltatási területének egészét érintő váratlan meghibásodásból származó kiesés teljes időtartama alapján kerül meghatározásra

$1–      az alapadatokat az ügyfél-nyilvántartási rendszer szolgáltatja≤40 óra /év

Az előfizetők legalább 10%-t érintő szünetelés

Az az időtartam, amely alatt az előfizetők legalább 10%-a számára váratlan kiesés miatt a szolgáltatás nem volt igénybe vehető

$1–      a mutató a szolgáltató előfizetőinek legalább 10%-t érintő váratlan meghibásodásból származó kiesés teljes időtartama alapján kerül meghatározásra

$1–      az alapadatokat az ügyfél-nyilvántartási rendszer szolgáltatja≤192 óra /év

Bithiba arány hozzáférési vonalanként

A hibásan átvitt bitek számának aránya az átvitt összes bitek számához képest

- a mutató egy referencia állomány átküldésekor azonosított hibás bitek számának alapján kerül meghatározásra

- az alapadatokat dedikált mérési rendszer szolgáltatja

n/é

n/é*

*Nem értelmezhető a hibákat automatikusan javító technológia miatt, így a bithiba arányt az NMHH vonatkozó kézikönyve alapján 0-nak kell tekinteni.Garantált le- és feltöltési sebesség

Az előfizetői hozzáférési pontokon garantált le- illetve feltöltési sebesség, amelyet a szolgáltató az esetek 80%-ban garantál

$1–      a mutató a szolgáltató hálózatán mért adattovábbítási sebesség mérési eredményeinek alapján kerül meghatározásra

az adatokat a mérési terv alapján a Szolgáltató által elvégzett végponti mérések adják

Garantált letöltési sebesség

díjcsomag

Névleges letöltési sebesség Mb/s

Garantált

letöltési sebesség Mb/segyéni díjcsomagok 1109

Alap

3

0,06

Medium

12

0,19

Lux

25

0,25

VIP

30

0,48üzleti díjcsomagok 1004

2/1 Mb/s

2

0,06

4/1,5 Mb/s

4

0,12

4/2 Mb/s

4

0,12

8/3 Mb/s

8

0,19

12/3 Mb/s

12

0,25

Garantált feltöltési sebességNévleges feltöltési sebesség Mb/s

Garantált

feltöltési sebesség Mb/segyéni díjcsomagok 1109

Alap

1

0,06

Medium

3

0,06

Lux

3

,012

VIP

3

0,19üzleti díjcsomagok 1004

2/1 Mb/s

3

0,06

4/1,5 Mb/s

1,5

0,06

4/2 Mb/s

2

0,06

8/3 Mb/s

2

,012

12/3 Mb/s

2

0,12

Hálózati minőségi célértékek

Megegyeznek az egyedi minőségi célértékekkel

Extrém használat

A Szolgáltató Internet szolgáltatása osztott erőforrásokra épül. Ezeknek az erőforrásoknak a túlzott (indokolatlan mértékű) igénybe vétele vagy ezekkel való visszaélés, akár egy egyéni Előfizető részéről is, minden más felhasználó számára negatív hatást válthat ki.

A fentiek figyelembe vételével a Szolgáltató túlzott mértékű használatnak tekinti azt az esetet, amikor az egyéni Előfizető adatforgalma, vagy internet használatának módja negatív módon befolyásolja más felhasználók internet használatát (extrém használat).

Ha az egyéni Előfizető forgalma, vagy internet használatának módja extrém használatnak minősül, akkor a Szolgáltató az egyéni Előfizető – egyidejű írásos értesítése mellett - szolgáltatásnak sebességét jogosult korlátozni. Amennyiben az egyéni Előfizető a szerződésszegést a Szolgáltató jogkövetkezményekre történő felhívása esetén sem szünteti meg, azaz továbbra is extrém módon használja az internet szolgáltatást, a Szolgáltató a szerződést felmondhatja.

A Szolgáltatás korlátozása a jelen pont alkalmazása szempontjából az egyéni Előfizető által igénybe vett Internet-hozzáférési csomaghoz rendelt adatátviteli sebesség maximum 90%-os lassítását, azaz a rendelkezésre álló sávszélesség csökkentését jelenti. Ez az alacsonyabb sebesség továbbra is – időbeli korlát nélkül – lehetővé teszi az egyéni Előfizető számára, hogy a Szolgáltatást teljes értékűen használhassa. A szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt az egyéni Előfizető az Egyedi Előfizetői szerződésében meghatározott havidíjat köteles fizetni, mely díj a korlátozásra okot adó időszakban megvalósult, a fentiekben meghatározott extrém használat ellentételezéséül szolgál.

Ossza meg a tartalmat

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK

INTERNET
TELEFON
TELEVÍZIÓ