kapcsolat

Hogyan történik a számhordozás (meglévő hívószám megtartása)?

A szerződéskötéskor az Amtel Kft. mint az átvevő szolgáltató és az Előfizető 
megállapodnak a számhordozás időpontjáról (számátadási időablak). A 
számhordozás feltétele egy Előfizetői Nyilatkozat kitöltése az igénylésről. A 
számhordozás abban az esetben tud a megállapodás szerinti dátummal 
megvalósulni, amennyiben az Előfizető korábbi szolgáltatójánál még él 
szerződése, az nem került felmondásra, nem jelentettek be áthelyezési 
kérést, valamint amennyiben nincs fennálló számlatartozás a korábbi 
szolgáltató felé. Az igénylő Nyilatkozaton a korábbi szolgáltatónál 
nyilvántartott telepítési cím megadása szükséges. Ellenkező esetben az 
Átadó szolgáltató a számhordozási kérést elutasíthatja.

  • 2013. október 18., péntek

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK

INTERNET
TELEFON
TELEVÍZIÓ